ριστέλλη


ριστέλλη
(ristella). Γένος ερπετών με τη μορφή σαύρας. Έχουν σώμα μακρουλό, κυλινδρικό, σκεπασμένο με πολύ μικρές φολίδες. Τα άκρα τους είναι κοντά. Ζουν στα νησιά των Αντιλών.

Dictionary of Greek. 2013.